БЕСПЛАТНО ВО PDF

Добар дел од книгите издадени во „Знаци на времето“ имаат толку голема вредност, со вечни последици за секого што би почнал да ги чита, што сметаме дека би било грев доколку истите во целост не бидат бесплатно достапни во PDF, до секој кој ќе посака да ги чита и споделува. Тука е и фактот дека мнозина наоѓаат практична примена во можноста да ги читаат книгите кои се во PDF преку своите електронски уреди, кои ги носат со себе постојано, или во можноста едноставно да претражуваат некој клучен збор или фраза, во процесот на читање и проучување на материјалот во самите книги. Исто така, наша голема радост е што секој што е заинтересиран може да ги симне сите списанија и брошури издадени од „Знаци на времето“, кои имаат спакувано многу суштински важни информации во мал формат, кој е лесен за разбирање и следење. Главната цел на сите овие книги, списанија и брошури кои се достапни во PDF е да го упатат читателот на Библијата, да се запознае со нејзината безвременска и универзална важност, да ја прифати како Реч дадена од Бога, да донесе одлука да ја проучува лично за себе, да го запознае вистинскиот Божји карактер како резултат на тоа читање и да чекори со Бог на секојдневна основа – на тој начин живеејќи ја најдобрата верзија на живот што човек може да ја живее овде на земјата, и припремајќи се за најславниот настан, второто Христово доаѓање.

Бесплатни книги во PDF

Бесплатни поединечни списанија во PDF

Списание АРХЕОЛОГИЈА (бесплатно во PDF)

Трагите водат кон Бог
(бесплатен серијал брошури во PDF)

Восхитувачка авантура
(бесплатен серијал брошури за деца во PDF)

Бесплатни поединечни брошури во PDF

Бесплатни изданија на ромски јазик во PDF

Бесплатни изданија на албански јазик во PDF

Pin It on Pinterest