СПИСАНИЈА

Преку списанијата издадени во „Знаци на времето“ можете да добиете одговори на актуелни духовни дилеми и прашања кои го засегаат современиот свет, а се важни за луѓето од сите генерации, како што се потеклото на злото, Божјите величествени планови за човештвото, современите идоли кои го окупираат времето и вниманието на човекот, и слични прашања. Преку списанијата од областа на археологијата ќе дознаете многу интересни и загадочни детали за античките царства и нивните владетели, и како нивните животи и настаните од времето на нивното владеење се поврзани со исполнување на пророштвата кои се запишани во Библијата пред илјадници години. Покрај тоа што може да ги нарачате, овие списанија можете бесплатно да ги симнете на вашиот дигитален уред во PDF формат.

Списание АРХЕОЛОГИЈА

Поединечни списанија

Pin It on Pinterest