БРОШУРИ СЕРИЈАЛИ

Серијалите на брошури издадени во издавачката куќа „Знаци на времето“ на интересен и интерактивен начин овозможуваат полесно разбирање на одредени библиски теми, и даваат одговори на често поставувани прашања. Сите брошури во рамките на одреден серијал формираат една целина која создава комплетна слика за изнесените вистини. Во рамките на оваа секција, ќе најдете неколку серијали од кои некои се наменети за повозрасни, а други за помлади генерации. Целта на овие брошури е да ве доведе до поблиско познавање на вистината, а со тоа и поблиско познавање на самиот Бог. Покрај тоа што може да ги нарачате, овие серијали на брошури можете бесплатно да ги симнете на вашиот дигитален уред во PDF формат.

Трагите водат кон Бог

Восхитувачка авантура (серијал за деца)

Pin It on Pinterest