КОНТАКТ

Доколку сакате да нè контактирате можете да ја користете следнава контакт форма и ние ќе одговориме на вашата порака на email адресата која што ќе ја оставите. Доколку пак повеќе ви одговара да нè контактирате преку социјалните мрежи, можете да го направете тоа преку испраќање на порака на нашите страници/профили.

fb.me/znacinavremeto

znacinavremeto.mk

02 2048 038

09:00 – 16:00
(понеделник – петок)

ул. Влае бр. 42 - Скопје

Pin It on Pinterest