ДРУГИ ЈАЗИЦИ

Во Библијата е запишано: „И видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата: и на секоја народност и на секое племе и јазик и народ“ (Откровение 14:6), а на друго место е запишано„…Евангелието, според силата на Бога, Кој нè спаси и нè повика со свет повик, не според нашите дела туку по сопствена одлука и благодат, која ни е дадена во Христа Исуса пред вечните времиња“ (2 Тимотеј 1:18) Од овие Библиски текстови може да се заклучи дека Евангелието е универзално, за сите луѓе, во сите времиња и дека не смее да постои ниту национална, ниту јазична, ниту било каква друга бариера која на човекот би му го одземало основното право да ги дознае најголемите и најславни вистини. Од тие причини издавачката куќа „Знаци на времето“ настојува да објавува, да обезбедува и да дистрибуира изданија на книги и брошури на различните јазици кои се зборувааат во Македонија или во дијаспората каде што се наоѓа поголем број на населие кое има живеено во Македонија. На тој начин, духовните вистини кои произлегуваат од Божјата Реч поблиску се презентираат на различните јазици со цел луѓето кои зборуваат на тие јазици полесно да дојдат до познавање на Евангелието за вечниот живот кој на сите нам ни се дарува во Исуса Христа како бесплатен дар. Во оваа секција се наоѓаат и линкови до сродни сајтови од други издавачки куќи, од регионот и пошроко, каде може да се најдат истите или слични изданија како и во издавачката куќа „Знаци на времето“.

Изданија на ромски јазик

Линкови до сродни издавачки куќи

http://preporod.rs/  – Изданија на српски јазик

https://www.znaci-vremena.com/  – Изданија на хрватски јазик

https://adventist.al/ – Изданија на албански јазик

https://www.newlife-bg.com/ – Изданија на бугарски јазик

https://www.stanboroughpress.org.uk/ – Изданија на англиски јазик (од Англија)

https://www.pacificpress.com/ – Изданија на англиски јазик (од САД)

https://signsofthetimes.org.au/ – Изданија на англиски јазик (од Австралија)

https://advent-verlag.de/ Изданија на германски јазик (од Германија)

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/index.php – Изданија на германски јазик (од Австрија)

https://www.edizioniadvshop.it/ – Изданија на италијански јазик

https://www.viesante.com/ – Изданија на француски јазик

https://buchberater.advent-verlag.ch/ – Изданија на повеќе европски јазици (од Швајцарија)

https://safeliz.com/ – Изданија на шпански, француски и англиски јазик (од Шпанија)

https://pservir.pt/ – Изданија на португалски

https://www.adventist.nl/ – Изданија на холандски јазик

https://skandinaviskabokforlaget.se/ – Изданија на шветски јазик

https://danskbogforlag.dk/ – Изданија на дански јазик

https://www.norskbokforlag.no/ – Изданија на норвешки јазик

https://www.nykyaika.fi/ – Изданија на фински јазик

https://znakiczasu.pl/ – Изданија на полски јазик

https://www.adventorion.cz/ – Изданија на чешки јазик

https://www.adventorion.sk/ – Изданија на словачки јазик

https://viatasisanatate.ro/ – Изданија на романски јазик

https://harmony.ru/ – Изданија на руски јазик

https://lifesource.ua/ – Изданија на украински јазик

 

 

Pin It on Pinterest