АУДИО КНИГИ

Оваа страница од веб сајтот на издавачката куќа „Знаци на времето“ ја посветуваме за книги во аудио формат. Слушањето на аудио книги може да биде многу корисно пополнето време додека патуваме, или додека се шетаме, или додека извршуваме некои рутински активности, или додека се релаксираме и сакаме да ги одмориме очите, или додека заспиваме, или додека се расонуваме… Особено големи се благословите од слушањето аудио книги што обработуваат клучни теми кои можат во голема мера да ни помогнат во секојдневниот духовниот раст и заедница со Бог.

Патот кон Христа (аудио книга)

1. Божјата љубов кон човекот

Pin It on Pinterest